Ochrona roślin uprawnych

Uprawa roślin wymaga sporo czasu i wysiłku od rolników. Niestety, ale niektóre odmiany zbóż, kukurydzy oraz rzepaku potrzebują szczególnej pielęgnacji i ochrony, aby wydały obfite plony. Z tego powodu istotne jest, aby wiedzieć jak dbać o rośliny uprawne oraz w jaki sposób je chronić.

Nie od dziś wiadomo, że największymi wrogami roślin są chwasty, choroby i szkodniki oraz warunki atmosferyczne. Przedstawiamy kilka słów na temat ochrony roślin uprawnych. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że każda roślina uprawna jest inna i trzeba to wziąć pod uwagę przy pielęgnacji.

Szczególnie istotne jest, aby stosowane preparaty ochronne uwzględniały indywidualne potrzeby rośliny. Trzeba wiedzieć, że inne środki chwastobójcze należy stosować w przypadku uprawy kukurydzy, a inne w przypadku zbóż czy rzepaku. Kukurydza choć jest najpopularniejszą rośliną uprawną na świecie, to również łatwo ulega zachwaszczeniu.

Co więcej, chwasty rosnące w kukurydzy są bardzo trudne do zwalczania. Ponadto wzrost kukurydzy ograniczają warunki pogodowe. Niskie temperatury nie sprzyjają wschodom kukurydzy.

Z tego powodu należy chronić uprawy w okresie powschodowym oraz rozpocząć walkę z chwastami jeszcze w fazie siewki. W przypadku zbóż ozimych największym wrogiem są chwasty – miotła zbożowa oraz przytulia czepna. Najsłabiej z chwastami sobie radzi pszenica ozima.

Dlatego też ważne jest, aby dobrać odpowiedni środek, który skutecznie ochroni roślinę przed chwastami. Herbicydy należy stosować od razu po siewie pszenicy, aby zminimalizować ryzyko zachwaszczenia uprawy..