Rośliny uprawne

Polska to kraj, który nie może pochwalić się najlepszymi glebami. Z tego powodu jeszcze do niedawna rolnicy uprawiali głównie żyto i ziemniaki. W ostatnim czasie jednak się to zmienia i coraz większy odsetek roślin uprawnych w Polsce stanowi pszenica, jęczmień oraz kukurydza.

Z pewnością przyczyniły się do tego nowe techniki stosowane do uprawy roślin, dzięki czemu można zasiewać większe powierzchnie oraz uzyskiwać coraz wyższe plony. Przedstawiamy kilka informacji na temat roślin uprawnych. Pszenica to zboże o dosyć dużych wymaganiach glebowych.

Najlepiej rośnie na glebach żyznych, o dużych zasobach pokarmowych, a ponadto wymaga szczególnej pielęgnacji i nawożenia solami mineralnymi. Ma ona duże znaczenie dla światowej gospodarki, ponieważ wykorzystywana jest do wytwarzania mąki, chleba, piwa czy wódki oraz jest surowcem paszowym. Szacuje się, że powierzchnia uprawy pszenicy na świecie wynosi około 230 milionów hektarów, a aż 2,5 miliona stanowią pola uprawne w naszym kraju.

Ziemniaki są najważniejszą rośliną jadaną i powszechnie uprawianą na świecie. Szacuje się, że są na trzecim miejscu, zaraz za żytem i pszenicą, pod względem powierzchni upraw. Ziemniaki to roślina o bardzo niskich wymaganiach glebowych i wysokich plonach, dlatego jest tak powszechnie uprawiana.

Polska zajmuje czwarte miejsce na świecie, pod względem powierzchni pól uprawnych ziemniaków. Roślina wykorzystywana jest do celów spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych oraz stanowi paszę dla zwierząt.